Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän federaation tavoiteohjelman ”Venäjän ekologia ja luonnonvarat 2002 – 2010” alaohjelmassa ”Metsä” määritellään myös metsänhoidon tavoitteet ohjelmakaudelle. Tavoitteita täsmennetään federaation metsänuudistamisen ohjelmassa vuosille 2002- 2010. Federaation subjektit laativat myös omat metsänuudistamisen ja metsänhoidon ohjelmansa.

Parin viime vuoden suoritetilastojen mukaan ohjelmissa asetetut tavoitteet on saavutettu. Nykyisen laajuisella ja tyyppisellä toiminnalla ei pystytä merkittävästi muuttamaan lehtipuuvaltaisuuden suuntaan mennyttä metsien kehitystä. Alueelliseen metsänhoito-ohjelmien laadintaan valmistellaan uusia periaatteita.

Venajan metsanhoidon ohjelmat 020703