Venäjän metsälakiin tehtäneen oleellisia muutoksia lähiaikoina, kertoi Venäjän metsätalousviraston varajohtaja Boris Bolshakov Pietarissa pidetyssä metsäfoorumissa.

Maatalousministeriö on valmistellut metsälakiin yli kaksikymmentä muutosta, jotka menevät kohta hallituksen käsiteltäviksi. Muutokset koskevat mm. valvonnan tehostamista, alueiden vastuun lisäämistä metsänkäytöstä, metsänkäytön jatkuvuuden säilyttämistä sekä infrastruktuurin kehittämistä. Yhtenä tärkeimmistä muutoksista Bolshakov pitää metsätaloussuunnittelun siirtämistä valtiolle. Käytössä oleva valtiollisen inventointijärjestelmän kautta saadaan yleistietoa metsien tilasta, mutta huomio tulisi kiinnittää nyt hyödynnettävien metsien valvontaan, jolloin saataisiin tietoa vuokrametsien puumäärästä sekä arvio puun laadusta. Tuollaisen tiedon tuottaminen on valtion tehtävä. Muutosehdotuksissa on otettu esille myös metsäpalojen sammutuksen koordinointiin ja sammutuskeskusten perustamiseen liittyvät asiat.

Lähde: Metsäfoorumin www-sivut