Joulukuun lopussa 2010 astui voimaan täydennetty versio Venäjän metsälaista, uutisoi Drevesina.com. Tehdyt korjaukset koskevat pääasiallisesti metsien paloturvallisuudesta huolehtimista ja edellyttävät olennaisia parannuksia paloturvallisuustoimenpiteissä. Lakikokoelmassa on tehty muutoksia lisäksi eräisiin asetuksiin, jotka koskevat hakkuuta suojelluissa metsissä, metsätalouden suunnittelua sekä puuntaimien kasvattamista. Kyseessä ovat laajimmat voimassa olevaan metsälakiin tehdyt korjaukset, jotka ovat jo yhdennettoista vuoden 2006 jälkeen, jolloin laki hyväksyttiin. Eräiden asiantuntijoiden mielestä korjaukset eivät koske lain käsitteellistä perustaa, vaan ovat luonteeltaan kosmeettisia ja tarkentavia sekä muuttavat vain vähän lainsäädöksiä.

Lähde: Drevesina.com