Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriön varaministeri V. Roštšupkin kertoi 08.12, että metsälakiesityksen uusin versio valmistuu noin 15.12 ja federaation hallitus käsittelee sitä 24.12. Suomalais-venäläisen metsätalouden työryhmän kokouksessa päätettiin perustaa yhteinen työryhmä pohtimaan Venäjän metsänormeja.

Venäjällä on kaksi vapaaehtoisen metsäsertifioinnin neuvostoa. Tavoitteena on yhdistää neuvostojen toiminta vuoden 2004 aikana, jolloin syksyllä kokeillaan kansallista vapaaehtoista järjestelmää. Vuonna 2005 käynnistetään laajempi sertifiointi käytännössä.

Metsäkokous 161203