Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Varapääministeri V. Hristenkon johdolla neuvoteltiin 02.07. metsälain tarkistamisesta ja metsämaksulakiesityksestä. Luonnonvaraministeriö sai toimeksiannon valmistella 15.07. mennessä uuden esityksen ottaen huomioon neuvottelussa annetut evästykset. Erityisesti tulee huolehtia metsämaksulain ja metsälain yhteensopivuudesta.

Edelleen on tavoitteena, että nykyinen duuma voisi käsitellä metsälain tarkistuksen toimikautensa aikana ennen vuoden loppua. Eräät asiantuntijat ovat sitä mieltä, että lain tarkistus siirtyy lähinnä yksityisen metsänomistuksen mahdollisuuden ratkaisun vaikeuden takia vaalien jälkeiseen aikaan.

Metsalain tarkistus 040703