Johanna Logrénin muistio, UM/Moskova

Venäjän metsälakiin on tehty muutoksia laittomien hakkuiden ja laittoman puukaupan kitkemiseksi. Hakkuista, puukaupoista ja puun kuljetuksista on tulevaisuudessa toimitettava nykyistä yksityiskohtaisemmat tiedot viranomaisille. Suomalaisille toimijoille merkittävin muutos on puutavaran automaattisen seurantajärjestelmän käyttöönotto, mutta sen käytännön toteutuksesta tai toteuttamisaikataulusta ei ole vielä tarkempia tietoja. Lakimuutokset tulevat voimaan asteittain 1.2.2014 alkaen.

Avaa tiedosto