Venäjän metsätalousviraston sivustolla kirjoitetaan metsähallinnon kehittämisestä Venäjän federaation subjekteissa seuraavaa:

Metsälain mukaisesti subjekteihin on perustettu metsähallinnon alueelliset elimet ja luotu näin edellytykset valtion metsähallinnon perusteelliselle nykyaikaistamiselle.

Jatkossa metsätalouden hallintoyksiköissä uudistetaan myös niiden toimintatyyliä ja -tapoja. Subjekteissa on havaittu negatiivista kehitystä, joka on ristiriidassa hallinnollisen reformin kanssa ja joka liittyy metsätoimialueiden valvonta- ja tarkastus-, hallinto- ja taloustoimien yhdistämiseen. Lisäksi joissain subjekteissa osa valtionhallinnon tehtävistä on annettu liikelaitoksille. Joidenkin subjektien metsähallinnon hallintokoneiston ylläpitokulut ovat nousseet huimasti. Sen vuoksi osa subjekteista suunnittelee käyttävänsä vuonna 2010 jopa 90 % federaationbudjetista myönnettävistä rahoista hallintokoneiston ylläpitoon ilman subjektin omaa rahoitusta. Metsätalousvirasto ei hyväksy tällaista asiaintilaa ja suosittelee subjektien hallintoelinten johtajien kiinnittävän huomiota niille annettujen tehtävien hoitamiseen.

Subjektien on saatava mukaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Suuria, kokonaisia metsätoimi- ja hallintoalueita koskevia metsänsuojelu- ja uudistamistöiden kilpailutuksia ei pidä järjestää.

Federaation budjettiluonnoksessa vuodelle 2010 alueellisen metsähallinnon ylläpitokuluihin on kaavailtu korkeintaan 50 %. Loput federaation budjetista jaettavat varat on suunnattava metsätaloustöihin eli metsänuudistamiseen, suojeluun ja metsänhoitoon.

Lisäksi vuonna 2010 metsätalousvirasto yhdessä muiden viranomaisten kanssa kehittää metsähallintojärjestelmää ja taistelee subjektien valtionhallintoelimissä ilmenevää korruptiota vastaan.

Venäjän talousministeriön sivustolla julkaistussa federaation budjettiluonnoksessa vuodelle 2010 metsätalousviraston kokonaismääräraha on noin 20 % edellisvuotta vähemmän. Esim. subjektien metsähallinnon ylläpitoon varataan 8 % vähemmän rahaa ja metsätalousviraston kansainväliseen yhteistyöhön 60 % vähemmän.

Lähteet: Venäjän metsätalousvirasto, Venäjän talousministeriö