Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Maailmanpankki on maaliskuussa laatinut muistion ”Russia Forest Sector – Policy Note, Draft for Discusssion”. Siinä hahmotellaan konsessioihin perustuvan metsätalouden toteutusta ja valtion metsähallinnon vaihtoehtoisia malleja. Perusajatus on, että metsävaranto jaettaisiin liiketoimintana hoidettaviin konsessioalueisiin ja suoraan valtion metsähallinnon hoitamiin metsiin. Kaikkia metsiä valvoisi yleinen metsähallinto.

Konsessiomalli 270303