Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän koko metsävarannosta 42 milj. hehtaaria eli vajaa 4 % on maatalousministeriön hallinnassa. Joillakin Luoteis- ja Keski-Venäjän alueilla maatalousmetsien [selskie lesa] osuus ja merkitys on suuri. Nämä metsät olivat Neuvostoliiton aikana kolhoosien ja muiden maatalousorganisaatioiden käytössä maksutta. Tämä käytäntö jatkuu ja oikeus koskee myös maatalouden osakeyhtiöitä. Hyvin saavutettavissa olevien maatalousmetsien hakkuumahdollisuuksista käytetään nykyisin vain kolmasosa. Hallintojärjestelmä on epärationaalinen. Varsinkin niillä alueilla, missä maatalousmetsiä on paljon, toimii rinnakkain samojen säädösten alaisena kaksi erillistä metsähallinnon organisaatiota.

Maatalousmetsat 210203