Pertti Veijolan ja Kaisa Honka-Hallilan muistio, UM/Moskova

Venäjän federaation hallitus käsitteli 10.07. maareformia. Uudistuksen päätavoitetta ei ole saavutettu, koska vielä ei ole syntynyt toimivia maaomaisuuden markkinoita. Pääongelmia ovat kiinteistön muodostukseen ja rekisteröintiin liittyvät puutteet, maanvuokrauksen ja lunastusten hinnoittelu sekä alueellisten säädösten vajavaisuus.

Hallitus antoi ministeriöille ja muille organisaatioille useita valmistelutehtäviä maareformin nopeuttamiseksi. Presidentti on allekirjoittanut uudet perheviljelmiä ja kotitarvepalstoja koskevat lait sekä antanut asetuksen maataloustuottajien aseman parantamisesta.

Maareformi 220803