Metsälehti Lesnaja Gazetan päätoimittajan artikkelissa arvostellaan kovin sanoin luonnonvarahallintoa, lähinnä sen toiminnan puutteita ja ammattitaidottomuutta metsä- ja ympäristöasioissa. Kritiikin perusteena mainitaan mm. ministeriön viimeaikainen sekoilu luonnonsuojelualueille lähetettyjen lakkautussähkeiden kanssa, valtavia summia vaatinut juhlinta sekä määräys suojarakenteista eläinten hautapaikkojen ympärille pernaruton leviämisen ehkäisemiseksi.

Venäjän tilintarkastusvirasto (stšetnaja palata) teki viime vuonna metsänuudistamiseen ja luonnonsuojeluun myönnettyjen budjettivarojen käytön tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Lesnaja Gazeta toteaa, että tarkastajien johtopäätösten mukaan luonnonvaraministeriö tuo valtiolle suurta vahinkoa luonnonsuojelussa. Samassa yhteydessä analysoitiin metsänkäyttömaksujen perimistä sekä käyttöä luonnonvarahallinnossa Federaation Kaukoidän hallintopiirissä. Tarkastuksessa tuli ilmi sekä budjetti- että metsälainsäädännön rikkomuksia, jotka johtivat budjettitulojen menetykseen ja niiden epätarkoituksenmukaiseen käyttöön. Metsämaksuja on kertynyt liian vähän ja kantohinta on pudonnut yli 10 %. Hakkuusuunnitteesta toteutuu vain viidesosa, minkä seurauksena syntyy 15 mrd ruplan budjettivaje vuosittain, todetaan artikkelissa.

Artikkelin mukaan ministeriön valvonnan puutteiden vuoksi noin 1,5 milj.ruplaa metsien suojeluun ja uudistamiseen tarkoitettuja budjettivaroja käytettiin erilaisten virkamiehille suunnattujen tapahtumien (esim. metsäammattilaisten kokous, sjezd lesovodov) järjestämiseen, ym. tarkoituksiin. Vuonna 2002 metsien suojelun ja uudistamisen kustannukset ylittivät federaation budjetissa 3,8-kertaisesti metsänkäytöstä perityt maksut. Joillain alueilla ei käytännössä rahoiteta metsänuudistamista ollenkaan. Koko maan tasolla uudistamistöistä aiheutuneita kustannuksia rahoitetaan budjettivaroista 10 %. Metsäpalojen ja laittomien hakkuiden aiheuttamat vahingot olivat viime vuonna 11 mrd ruplaa.

Johtopäätöksenä päätoimittaja peräänkuuluttaa itsenäisen metsäviraston välttämättömyyttä Venäjällä.

Lähde: Lesnaja Gazeta