Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on laatimassa suunnitelmaa laittomien hakkuiden ja laittoman puun kaupan torjuntaan vuosille 2016-2020. Keskeisessä osassa on lainsäädännön kehittäminen ja valvonnan tehostaminen.

Parannuksia ehdotetaan muun muassa valvontaa tekevien virkamiesten henkilöllisyyden suojaamiseen. Puunkuljetukseen käytettäville ajoneuvoille ehdotetaan varustusta reittien, ajan ja työskentelypaikkojen tekniseen valvontaan.

Lisäksi suunnitteilla on myöntää metsätalousvirastolle oikeus käsitellä Venäjän alueviranomaisten tekemiä hallinnollisia rikkomuksia. Valvontaa tekevien viranomaisten välistä yhteistyötä halutaan parantaa ja toimivaltaa laajentaa.

Lähde: Luonnonvara- ja ympäristöministeriö