Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on tehnyt ehdotuksen puukuljetusten valvomisesta GLONASS -satelliittipaikannusjärjestelmällä. Puutavara-autoihin ja metsäkoneisiin asennettavilla laitteilla voitaisiin valvoa autojen ja koneiden reittiä, työskentelyaikaa ja -paikkaa, ja näin vahvistaa laittomien hakkuiden vastaista toimintaa, toteaa Metsätalousviraston johtaja Ivan Valentik.

Valtiolliset organisaatiot käyttävät tällä hetkellä tuhatta ajoneuvoa/konetta puunkorjuuseen ja puukuljetuksiin, yrityksillä niitä on noin 15 000. Metsätalousviraston arvioiden mukaan valvonta ei lisäisi merkittävästi raakapuun omakustannushintaa. Satelliittipaikantimen kustannus on 8000 ruplaa (114 €*) ja vuosittainen ERA-GLONASS -järjestelmän käyttömaksu 4680 ruplaa (67 €*).

Ehdotuksen toteuttaminen edellyttäisi teknisten säädösten muuttamista vuoteen 2021 mennessä. Satelliittipaikantimen asentaminen tulisi pakolliseksi uusille käyttöön otettaville metsäkoneille. Ehdotus on teollisuus- ja kauppaministeriön käsiteltävänä.

Lähde: Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö

* 1 €=70 RUB