Venäjän luonnonvaraministeriön luonnonsuojelupolitiikan osaston varajohtaja Amirhan Amirhanovin mielestä nykyinen politiikka ei mahdollista luonnonsuojelualuejärjestelmän tehokasta hallintaa eikä biologisen ja maisemallisen monimuotoisuuden pätevää suojelua. Federatiivisella tasolla suojelualuejärjestelmän hallinnosta vastaa neljä eri laitosta, joiden joukossa on niin toimeenpanovallanelimiä kuin Venäjän akatemiakin. Tilanne on ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa ja aiheuttaa suojelualuejärjestelmälle vaikeuksia. Venäjän maatalousministeriön hallussa olevien federatiivisesti merkittävien luonnonsuojelualueiden hallintoasiat ovat edelleenkin rempallaan.

Amirhanov totesi, että nyt luonnonsuojelualueita on alettu pitää taloudellisina kuluina, jotka on minimoitava. Järjestelmän asema ja toiminta on määritelty lainsäädännössä liian epämääräisesti tai laiminlyöty kokonaan ja se on johtanut lakipykälien erilaisiin ja omavaltaisiin tulkintoihin kunkin lukijan omien intressien mukaisesti. Suojelujärjestelmään kuuluu yli 14 000 suojeluluokitukseltaan ja -tasoltaan erilaista kohdetta, joiden kokonaispinta-ala kattaa 12 % Venäjän alueesta.

Tilanteen korjaamiseksi Luonnonvaraministeriö on laatinut strategialuonnoksen luonnonsuojelujärjestelmän kehittämiseksi. Strategian mukaan lainsäädäntöä uudistetaan ja valtiollista ohjausta parannetaan mm. luomalla erillinen, ympäristönsuojelusta vastaava federaation toimielin. Perustamisesitys on tällä hetkellä Venäjän hallituksen käsittelyssä.

Karjalan tasavallassa sijaitsevan Kalevalan kansallispuiston perustamisesitys on Amirhanovin mukaan myös hallituksen käsiteltävänä. Karjalainen luonnonsuojelujärjestö SPOK uutisoi viikko sitten, että suunnitellun Kalevalan puiston alueella tehdään geologisia tutkimuksia. SPOKin mukaan Luonnonvaraministeriön kaivannaisvirasto rahoittaa keväällä 2006 alkaneita koeporauksia.

Lähteet: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu tiedote1 ja tiedote2, SPOK