Venäjän kansallisrintaman ONF (Общероссийский народный фронт) asiantuntijat ovat tehneet”Venäjän metsä” -raportin, jossa analysoidaan metsäalan keskeisiä ongelmia ja ehdotetaan niille ratkaisuja.

Metsäpalojen, laittomien hakkuiden, perusteettomien metsänterveyshakkuiden, huonosti toteutetun metsänuudistamisen ja muiden tekijöiden vuoksi valtio menettää tuloja triljoona ruplaa (12,5 mrd. €*) vuodessa samalla, kun toteutuvan metsätulon suuruus on 61 miljardia ruplaa (760 milj. €*), todetaan ONF:n tiedotteessa. ONF:n asiantuntija- arvioiden mukaan laittomista hakkuista, metsätuhoista ja metsäpaloista aiheutuvat todelliset vahingot ovat kymmenkertaisia virallisiin arvioihin verrattuna.

Ongelmien ratkaisemiseksi ehdotetaan perustettavan valtionyhtiö, jolla on laajat toimivaltuudet metsien valvonnassa ja hallinnoinnissa. Digitaalista, automatisoitua seurantaa tulisi kehittää metsäsektoria koskevan todellisen tilannetiedon keräämiseksi ja korruptioriskien pienentämiseksi. Valtionyhtiön valvonta voisi kattaa metsänuudistamisen, metsäteiden rakentamisen, metsäpalojen sammuttamisen ja puunviennin yksinoikeuden myöntämisen huutokaupoilla.

ONF:n analyysin mukaan Venäjällä ei ole olemassa läpinäkyvää laskentajärjestelmää, jolla voitaisiin erotella laillisesti hakattu puu laittomasta. Puukaupan seurantajärjestelmään (EGAIS) puukaupat rekisteröidään vasta, kun puu kuljetetaan pois metsästä. ONF:n tekemissä tarkistuksissa huomattiin, että kaikki puukaupat eivät kuitenkaan käytännössä päädy EGAIS-järjestelmään. Tilanteen parantamiseksi ONF ehdottaa, että EGAIS-järjestelmään lisätään karttaosio, johon puun alkuperä on merkittävä. Valvontaa tulisi tehostaa ja määräysten laiminlyönnistä yrityksen toiminta voitaisiin pysäyttää.

ONF kannattaa sähköistä puukauppaa, jolla voitaisiin estää laittoman puun liikkuminen markkinoilla. Seuraavassa vaiheessa tulisi kaiken venäläisen raakapuun kulkea avointen sähköisten huutokauppojen kautta valtion valvonnan alaisena, toteaa ONF:n ympäristön ja metsänsuojelun valvontakeskuksen koordinaattori Dmitri Mironov. Yhtenä vaihtoehtona valtionyhtiö, joka huolehtii metsävarojen kartoituksesta, metsänuudistamistöistä ja metsänterveyshakkuista, ja jolla on yksinoikeus puunvientiin.

ONF listaa ehdotuksen taustalla olevia käytännön ongelmia:

Metsävaratieto on yli 20 vuotta vanhaa ja tiedon laatu ei vastaa kriteerejä. Puuston tilavuusarvio on 20 % todellista pienempi ja puulajikoostumus ei vastaa todellista puolella alueista. Mittausmenetelmät perustuvat edelleen silmävaraiseen arviointiin, joka on tehotonta. Yritykset eivät uskalla tehdä investointipäätöksiä, kun havumetsien tilalla voi käytännössä olla uudistamattomia hakkuualoja. Valtio puolestaan menettää tuloja, kun metsänkäyttömaksu perustuu puuston tilavuuteen.

Puunvienti on yksityisten yritysten käsissä ja merkittävä osa näistä yrityksistä on ulkomaalaisten yhtiöiden edustajia. Yhtiöiden, jotka myöhemmin tuovat Venäjälle puusta jalostettuja tuotteita, kuten paperia ja rakennustarvikkeita. Laitonta puuta päätyy myös vientiin. Tärkeänä ongelmana on arvonlisäveron palauttaminen raakapuuta vieville yrityksille.

Lähde: Venäjän kansallisrintama uutinen1, uutinen2 ja uutinen3

* 1 €=80 RUB

Aikaisemmin aiheesta: