Ensimmäinen kansallinen metsäfoorumi järjestettiin Iževskin kaupungissa maaliskuussa. Metsäfoorumin tarkoituksena on tuoda eri osapuolet ja sidosryhmät saman pöydän ääreen keskustelemaan Venäjän metsäsektorin tulevaisuudesta ja kehitystarpeista.

Venäjän metsäviraston johtajan Ivan Valentikin yhteenvedosta poimittua:

Metsien tilan seurantaa vapaaehtoisvoimin: Metsätaloudessa julkisella kontrollilla on paikkansa, ja metsätalousvirasto tukee foorumissa esiteltyä aloitetta julkisen metsävalvonnan järjestämisestä. Julkisen metsävalvonnan piiriin on sisällytetty jo 150 organisaatiota Venäjän eri alueilla. Nyt on tarpeen analysoida metsänterveyteen liittyvien tarkastajien aktiivisuutta ja luoda heille yhteinen järjestelmä. Vapaaehtoisten työtä halutaan tukea ja työlle halutaan luoda yhteiset pelisäännöt. Palojen torjunnassa tärkeää on myös koordinoida työtä viranomaisten kanssa.

Lainsäädännön muutoksilla on viimeisten vuosien aikana pyritty erityisesti laittomien hakkuiden torjuntaan ja puukaupan valvonnan tehostamiseen. Metsänterveyshakkuiden kriteerejä on tiukennettu, nykyisin niiden toteuttaminen edellyttää lupaa metsätalousviraston alueosastolta sekä julkisen tarkastuksen tuloksia. Vuonna 2017 tehdyistä metsän terveydentilan tarkastuksista 13 prosenttia todettiin turhiksi ja hakkuilta säästettiin 118 400 hehtaaria metsää. Metsäpalojen torjuntaan liittyvää lainsäädäntöä on päivitetty, työtä organisoitu uudelleen ja kalustoa hankittu palonsammutukseen. Metsäpalojen pinta-ala vähenikin viime vuonna puoleen edellisvuosiin verrattuna. Paikallishallintojen ja metsänvuokraajien vastuuta metsäpalojen torjunnasta on lisätty.

Metsänkäytön tehostamista on edistetty lisäämällä metsänvuokraukseen kilpailutusmenettely, joka tukee puunjalostajia ja lisää vuokrauksen läpinäkyvyyttä. Metsätalousvirasto myös ylläpitää rekisteriä metsänvuokraajista, jotka eivät hoida velvollisuuksiaan.

Intensiivinen ja kestävä metsätalous on erityisen huomion kohteena. Vuonna 2017 sovittiin tiekartat intensiivisen metsätalouden pilottihankkeille Vologdan, Arkangelin, Irkutskin ja Leningradin alueilla sekä Komin tasavallassa. Vuoteen 2025 mennessä pilottialueiden lukumäärää suunnitellaan lisättävän kymmeneen, uusina alueina Burjatian ja Karjalan tasavallat sekä Permin, Krasnojarskin ja Habarovskin alueet.

Lisäksi suunnitteilla on valvonnan, metsäsuunnittelun ja metsärekisterin ylläpidon siirto federaatiotasolle. Tarkasteltavana ovat myös metsänkäyttömaksujen määräytymisperusteet. Metsätalouden olisi saavutettava uudestaan tilanne, jossa se rahoittaa itsensä, toteaa Ivan Valentik.

Metsäfoorumin alueellisia tapahtumia järjestetään useampi tämän vuoden aikana. Päätöstapahtuma pidetään Moskovassa syksyllä.

Lähde: Metsätalousvirasto

Aikaisemmin aiheesta: