FSC:n kansainvälinen akkreditointikomitea on vahvistanut Venäjän kansallisen FSC-standardin, tiedottaa Venäjän FSC.

Standardia työstettiin yli 7 vuotta. Tuossa ajassa standardi ehdittiin hyväksyä sertifiointiviranomaisten avustuksella useammallakin seudulla: Moskovan alueella, Komin tasavallassa, Krasnojarskin ja Primorskin aluepiireissä. Seitsemän vuoden aikana saatiin tehtyä viisi eri versiota, joista akkreditoitavaksi lähetettiin viimeinen. Pitkä valmisteluprosessi liittyy paljolti siihen, että metsäasiain valvontaneuvoston vaatimukset muuttuivat ja alkuperäiskansoja, biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja luonnonsuojelun kannalta tärkeiden metsien säilyttämistä koskevat periaatteet ovat uusia asioita venäläiselle metsätaloudelle. Metsätalousvirastossa on tehty iso työ metsätalouden ohjeiden, mm. puunkorjuuohjeiden ja kansallisten standardien vaatimusten harmonisoimiseksi.

Kansallisen standardin hyväksyminen antaa epäilemättä sysäyksen saattaa loppuun alueellisia standardeja, joita on valmisteilla kuudella alueella Venäjällä.

Lähde: Venäjän FSC