Venäjän hallituksen päätöksen (30.7.2012 N 779) mukaiset kuusen ja männyn vientikiintiöt:
Puulaji
TN VED
2012
alkaen 2013 (vuosittain)
Kuusi
4403 20 110
4403 20 190
2 082,2
EU: 1 986,9
muut maat: 95,3
6 246,5
EU: 5 960,6
muut maat: 285,9
Mänty
4403 20 310
4403 20 390
5 346,1
EU: 1 215,3
muut maat: 4 130,8
16 038,2
EU: 3 645,9
muut maat: 12 392,3
Vientilisenssejä myönnetään metsänvuokraajille, joilla on oikeus hakata kuusta ja mäntyä vuokra-alueillaan ja joilla ei ole metsänvuokramaksuja rästissä. Lisenssi voidaan myös antaa tahoille, joilla on sopimus ko. metsänvuokraajien kanssa. Kiintiöitä hallinnoi Teollisuus- ja kauppaministeriö.
Päätös on julkaistu Rossijskaja gazetassa 8.8.2012.
Lisää aiheesta: