Venäjän hallitus sallii metsänhoitopalveluiden tilaamisen pienyrityksiltä, uutisoi Bumprom. Hankinnan arvon tulee palveluiden osalta olla 2 milj. ruplaa ja töiden osalta 3 milj. ruplaa.

Hallituksen säätämä asetus liittyy suoraan äskettäin kolmannessa käsittelyssä hyväksyttyyn metsälakiin. Metsälain 19 pykälä edellyttää, että niissä metsissä, joissa metsänkäyttäjillä ei ole metsänhoitovelvoitetta (ts. vuokrapalstojen ulkopuolisilla alueilla), metsänsuojelu- ja uudistamistyöt suoritetaan federaation lain nro 94-FZ (Tavaratoimitus-, työ- ja palvelusopimuksista valtion ja kunnan tarpeisiin) mukaisesti. Pykälä 19 astuu voimaan 1.1.2008.

Metsätalouspalvelujen yksittäisille hankinnoille asetettu arvo on suuri. Se vastaa kustannuksiltaan taimikonhoitoa 200 – 300 hehtaarilla tai metsänviljelyä 150 – 250 hehtaarilla (ilman maanmuokkausta).

Hallituksen asetus venäjäksi

Lähde: www.bumprom.ru