Venäjän federaation hallitus on julkaissut 23.5.2009 määräyksen nro 703-r, jossa Laatokan saaristo -kansallispuisto liitetään vuoteen 2010 mennessä perustettaviin federaation erityissuojelualueisiin, tiedottaa Forest.ru.

Tämä tarkoittaa, että vuosina 2009 – 2010 puiston perustamiseen saadaan rahaa valtionbudjetista. Lisäksi puiston suunnitellulla alueella olevat puunkorjuuyrityksille vuokratut ja louhoksille kaavaillut alat on lunastettava valtiolle.

Laatokan saaristoa on suunniteltu jo lähes 20 vuotta. Ensimmäinen suunnitelma allekirjoitettiin 1990. Tuosta lähtein puistosuunnitelmaan on lisätty erilaisia aloja siten, että puiston arvioitu pinta-ala on vaihdellut 84 000 – 220 000 hehtaariin.

Nyt julkaistun määräyksen mukaan puiston pinta-ala on noin 120 000 ha, kuitenkin sillä varauksella, että puistoon voidaan lisätä hyvin perusteltuja ainutlaatuisia virkistysalueita tai luontokohteita.

Lähde: Forest.ru

Määräys on luettavissa Consultant-lakitietokannassa