Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän federaation hallitus käsitteli 17.09. esityksiä metsälaiksi ja metsämaksulaiksi. Hallitus merkitsi esitykset tiedoksi saaduiksi ja antoi määräyksiä jatkovalmistelusta. Uudet esitykset tulee tuoda hallituksen käsittelyyn 01.11. mennesssä.

Hallituksen yksilöimistä kohdista tärkeimpiä ovat yksityisen omistuksen mahdollisuus, vuokraus sekä toimivallan jako federaation ja subjektien kesken. Taloudellisen kehityksen ministeriö kannattaa kilpailuttamista, toimivallan delegointia subjekteille sekä rohkeampaa etenemistä yksityistämisen suuntaan kuin luonnonvaraministeriö. Näillä ministeriöillä on päävastuu jatkovalmistelusta.

Metsälain käsittely duumassa tapahtuu vasta vaalien jälkeen kuten on ennakoitu. Uusi laki tuskin voi tulla voimaan ennen vuoden 2005 alkua. Metsälain uudistuksen hitauden takia myös käytännön toimintaa ohjaavien lukuisten alempien normien uusiminen siirtyy. Näin sekava tilanne jatkuu.

Metsalaki 190903