Venäjän hallitus on vahvistanut suunnitelman toimenpiteistä, joilla on määrä luoda suotuisat edellytykset puun käytölle energiantuotannossa.
Suunnitelma sisältää 12 toimenpidettä, joita ovat muun muassa:
  • Ulkomaisen kokemuksen analysointi ja hyödyntäminen.
  • Online-hakemiston julkaiseminen pelletintuotantoon liittyvästä parhaimmasta teknologiasta ja ratkaisuista. Puupolttoaineen käyttöä koskevien suositusten valmistelu.
  • Ehdotusten laatiminen puupolttoaineen käytöstä teollisuuden energianhuollossa. Puupolttoaineen testaus teollisuuskohteissa.
  • Rekisterin kokoaminen Venäjän julkisten tahojen ylläpitämistä öljykattiloista. Ehdotusten ja kriteerien laatiminen niiden muuttamisesta paikalliselle uusiutuvalle energialle.
  • Suunnitelma viidestä pilottialueesta, joilla toteutetaan alueellinen bioenergian kehittämisohjelma.
  • Muutokset metsänkäyttöä koskevaan lainsäädäntöön:

vähäarvoisia puulajeja (energiapuuta) sisältävien vierekkäisten leimikoiden hakkuu mahdolliseksi nykyistä nopeammalla aikavälillä;

metsänuudistamistöiden rahoittaminen budjettivaroin niillä metsäalueilla, jotka on vuokrattu bioenergiaan liittyvän investointiprojektin toteuttamiseen;

alueellisten viranomaisten metsätuhoalueilta raivaaman puun antaminen käyttöön korvauksetta (metsänsuojelua varten kaadettu, laatunsa menettänyt puu).

  • Muutokset lainsäädäntöön siten, että bioenergiaprojekteja voidaan sisällyttää metsäalan prioriteettihankkeiksi.
  • Energialainsäädännön muutokset, etuisuuksien sisällyttäminen bioenergian käyttäjille.
  • Biopolttoaineen kuljetusta koskevan luokittelun uusiminen.
  • Venäjän alueita koskevan tukijärjestelmän luominen tavoitteena edistää paikallisten energianlähteiden käyttöä. Siihen liittyen: kieltää hiiliperäisten kattiloiden rakentaminen ja modernisointi niillä alueilla, joilla on riittävästi käyttämättömiä metsävaroja; tukiaisten myöntäminen viideksi vuodeksi alueille, jotka siirtyvät puuenergian käyttöön.