Ensimmäinen varapääministeri Sergei Ivanov on antanut Venäjän teollisuus- ja energiaministeriölle sekä talouskehitysministeriölle kuukauden aikaa sopia metsäteollisuuden investointihankkeiden kannustimien periaatteista ja esittää ehdotus hallituksen päätettäväksi, uutisoi Prime-Tass. Ivanovin mukaan hallitus tekee päätöksen asiasta itsenäisesti, jos ministeriöt eivät kuukauden kuluessa pääse sopimukseen.

Varapääministeri Aleksandr Zhukov ehdotti kuukauden aikana myös pohdittavaksi, onko tarpeen valmistella erillinen metsänjalostuksen tavoiteohjelma vai toteutettava ensisijaiset investointihankkeet muuttaen valtakunnallista investointiohjelmaa. Zhukovin mukaan työ on tehtävä nopeasti, muuten kuluja ei hyväksytä kolmen seuraavan vuoden budjetissa ja jalostamattoman puun vientitullien korotuksen vaikutus jää vaille Venäjän oman puunjalostuksen kehittämisestä saatua hyötyä.

Metsälehti Rossiiskaja lesnaja gazeta ennustaa, että metsälain valmisteluprosessista saadun kokemuksen perusteella arvioituna todennäköisemmin tulee hyväksytyksi talouskehitysministeriön esitys metsäteollisuuden investointisopimusten kannustimista. Teollisuus- ja energiaministeriön esitys sisältää laajan joukon etuisuuksia investoinnin suuruudesta riippuen (300 milj. – 5 mrd ruplaa). Talouskehitysministeriön luonnoksessa rajana on 5 miljardin ruplan investointi (infrahankkeet 3 mrd) eivätkä etuudet sisällä vapautuksia tullimaksuista tai veroista vaan periaatteena on luoda suotuisat olosuhteet investoinnin rahoitukselle, yleiselle infrastruktuurille ja energiahuollolle.

Lähteet: Prime-Tass, Rossiiskaja lesnaja gazeta no 19-20, 30.4.2007

Aikaisempi uutinen aiheesta: 04.04.2007, Metsänormien valmistelun tilanne