Venäjän puuvaroista noin 15 % korjataan laittomissa hakkuissa, ilmoitti Venäjän taloudellisen kehityksen varaministeri Muhamed Tsikanov Rosbaltin kirjeenvaihtajalle puhuessaan duumassa metsälainsäädännön uudistamisesta. Varaministerin mukaan puukuution keskihinta Venäjällä on 50 ruplaa, kun se Baltian maissa on noin nelinkertainen, mutta Länsi-Euroopassa ja Kanadassa jopa 20 kertaa suurempi.

”Metsävuokrasopimusten perusteella venäläisestä puusta korjataan noin 60 %”, kertoi Tsikanov. Metsänkäyttäjät toimivat taloudellisesti epätasa-arvoisissa olosuhteissa. Markkinat vääristyvät, koska etuisuuksien käyttäjiä on paljon, kun taas virallista tilastotietoa vastikkeettoman käytön lukuun hakatusta puutavarasta ei ole.”

Varaministerin mukaan Venäjän nykyinen metsälaki ei säätele metsänkäyttöä tehokkaasti, se sisältää paljon mahtipontisia ohjeista ja luo epäedullisen kilpailutilanteen, kirjoittaa Rosbalt. ”Uusi metsälaki takaa toimijoille tasavertaisen mahdollisuuden päästä käsiksi metsiin,” korosti Tsikanov. Vuokraus katsotaan pääasialliseksi tavaksi käyttää metsää. Käyttöoikeudet myönnetään huutokauppojen perusteella. Kansalaisille ja sosiaalialan laitoksille polttopuut myydään osto- ja myyntisopimuksilla.

Lähde: IA Rosbalt