Ensimmäinen kestävän metsänkäytön PEFC sertifikaatti on myönnetty 2.3.2010, kohteena Metsäliitto Podporozhjen 176 500 hehtaarin vuokrametsät Leningradin alueella. Yritys on eräs alueen suurimmista metsänvuokraajista, ja korjaa vuodessa noin 300 000 m3 puuta.

PEFC sertifiointi on kehittynyt Venäjällä hitaasti, koska kaksi kansallista sertifiointistandardia, FCR ja RSFC, ovat kilpailleet keskenään kansainvälisestä PEFC akkreditioinnista. Nyt myönnetty PEFC sertifikaatti on maaliskuussa 2009 hyväksytyn FCR standardin mukainen. Jo aiemmin Venäjällä on ollut käytössä FSC –sertifiointi, jonka pohjalta on myönnetty tähän mennessä 61 sertifikaattia, yhteispinta-alaltaan 21 miljoonaa hehtaaria.

Lähteet:

Metsäliitto

PEFC