Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän Federaation hallitus hyväksyi 27.08.2002 luonnonvaraministeriön esittelystä pääosin pitkään valmistellun Venäjän ekologisen doktriinin. Ekologinen doktriini on 14-sivuinen asiakirja, jossa määritellään valtion ekologinen politiikkaa; tavoitteet, suunnat, tehtävät ja periaatteet pitkällä aikajänteellä. Yleisenä strategisena tavoitteena on ekosysteemien säilyttäminen sekä niiden kestävää kehitystä ja elämää turvaavien ominaisuuksien edistäminen, elämisen tason nostaminen, väestön terveydentilan ja demografisen tilan parantaminen ja maan ekologisen turvallisuuden varmistaminen.

Ekologinen doktriini 280802