Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Pietarilaiset metsäntutkijat I. Šutov ja A. Knize esittävät, että suhtautumista vanhoihin metsiin tulisi muuttaa. Niiden rappeutumista ja nopean hyödyntämisen tarvetta liioitellaan. Expert RA:n asiantuntijat arvioivat, että kansainvälisten sertifikaattien käyttöönotto tulee pienentämään teollisuuden käytössä olevaa metsävarantoa.

Puunkorjuussa on välttämättä luotava nopeasti valmius kasvatus- ja muihin valintahakkuisiin. Metsänhoidossa on panostettava uudistamisen ohella varsinkin taimikoiden ja riukumetsien harvennuksiin. Mikäli tähän muutokseen ei kyetä, niin nykylaajuisen metsäteollisuuden puuhuoltoa ei voida turvata tulevaisuudessa.

Uudistuskypsätmetsät 171203