Venäjän duuman käsittelyyn on viety jo toinen esitys raakapuun vientikiellosta. Ensimmäinen lakiesitys kieltäisi puunviennin kokonaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Toisessa esityksessä kiellettäisiin havupuun vienti yrityksiltä.

Keväällä ja vaalien lähestyessä kansanedustajat aktivoituvat jättämään lakiesityksiä aiheista, joiden he odottavat kiinnostavan suurta yleisöä, toteaa Venäjän Greenpeace. Läpimenomahdollisuuksia lakiesityksillä ei ole, mutta osaltaan ne heijastavat ajan henkeä – totaalikieltoja.

Lähde: Greenpeacen Forestforum

http://forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=19570

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=19475