Venäjän Bioenergia -teknologiayhteisö on koonnut listan bioenergian kehittämisen pilottikohteista valtion innovaationeuvoston toimeksiannosta.

Listalle kuuluu 16 bioenergian kehittämiskohdetta. Karjalassa sekä Nižni Novgorodin ja Leningradin alueilla suunnitellaan vanhojen hiili- ja masuuttikattiloiden korvaamista uusilla, hakkeella ja turpeella toimivilla kattiloilla. Lisäksi Leningradin alueella ehdotetaan aloitettavan turvebrikettien tuotanto.

Krasnojarskin alueella on suunnitteilla turpeeseen ja puujätteeseen perustuvaa energiantuotantoa syrjäisillä alueilla. Myös yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden hyödyntämistä energiakäyttöön suunnitellaan. Lisäksi kehittämiskohteisiin sisältyy kahdeksan biokaasuaseman rakentaminen.

 

Kaikkien pilottihankkeiden toteutuminen edellyttää valtion tukea, kuten lainojen valtiontakauksia ja uusiutuvan energian käyttötukia.

Lähde: Infobio.ru

Aikaisemmin aiheeseen liittyen:

1.8.2013 Venäjän hallitukselta toimenpidesuunnitelma bioenergian käytön edistämiselle