EU julkaisi 13.6.2012 Venäjältä EU:hun tuotavan puun tariffikiintiöitä koskevan asetuksen. Asetuksen perusteella yritykset saivat halutessaan hakea 2.7.2012 asti ns. perinteisen tuojan statusta (ks. Tullin asiakastiedote 6.6.2012). Perinteisille tuojille ja uusille tuojille on erilliset tuontikiintiönsä.
Kiintiölupia loppuvuodeksi 2012 voidaan myöntää EU-maiden maahantuojille 1.9.2012 alkaen. Venäjän liittyessä Maailman kauppajärjestöön (WTO) Venäjällä voidaan hyödyntää alennettua vientitullia EU:n hallinnoiman kiintiöluvan perusteella.
Sekä perinteisen tuojan statuksen saaneet yritykset että muut yritykset, jotka tuovat tai aikovat tuoda mäntyä tai kuusta Venäjältä, voivat hakea nyt Tullihallitukselta tämän vuoden tuontikiintiöitä. Kiintiölupaa haetaan tullilomakkeella 859, joka täyttöohjeineen on julkaistu Tullin internet-sivuilla. Tullinimikekohtaisesti tehtävän hakemuksen liitteenä on toimitettava puukauppaa koskeva sopimus tai esisopimus ja vakuutus, että tuoja sitoutuu siihen, että tuotu määrä jalostetaan EU:n alueella vuoden sisällä tavaran luovutuksesta vapaaseen liikkeeseen.
Tuojan vakuutuksen malli, kiintiölupahakemuksessa sekä myöhemmin tulli-ilmoituksilla käytettävät kiintiöön kuuluvan kuusen ja männyn tullinimikkeet (EU:ssa käytettävä CN-nimike ja siihen liittyvä uusi Taric-koodi sekä vastaava Venäjän tariffikoodi) sekä tarkempi kuvaus asiasta on julkaistu 16.8.2012 Tullihallituksen yleiskirjeessä, THT 104/2012.
Erityisesti muiden kuin perinteisten tuojien kannattaa hakea kiintiölupaa mahdollisimman pian, sillä Tullihallitus pyytää kiintiöitä EU:sta hakujärjestyksessä. Jos kiintiö täyttyy, hakija voi jäädä ilman kiintiölupaa.
Venäjältä voi jatkossakin tuoda havupuuta ilman kiintiölupaa. Tällöin tulli-ilmoituksissa käytetään nykyistä nimikettä. Kiintiön ulkopuoliseen puuhun ei voi soveltaa Venäjällä alennettua vientitullia. Kiintiöiden käyttöönotto ei muuta nykyistä tuonnin tulliselvitystä Suomessa muutoin kuin nimikkeen ilmoittamisen osalta.
Lisätietoja:
Lähde: Tulli