Selvennykseksi palvelussa 6.2. julkaistuun uutiseen ”Venäläinen mäntykuitu kotimaista kalliimpaa” liittyen:

Venäjältä tuodun mäntykuitupuun yksikköarvo oli Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo tilastopalvelun mukaan lokakuussa 2006 34,9 euroa.

Tulli kerää raakapuun ulkomaankauppatiedot kuorettomina kiintokuutiometreinä vuodesta 2005 lähtien. Metlan julkaisemissa tilastoissa raakapuu muunnetaan kuitenkin edelleen kuorelliseksi.

Kaikki Metlan tilastoissa esitetyt arvotiedot ovat nimellisiä. Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta kuitenkin vähennetään kaikki Suomeen tuonnin yhteydessä kannettavat verot. Tuonnin tilastoarvoon sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan saakka (CIF).