PEFC on hyväksynyt uudeksi Venäjän kansalliseksi jäseneksi Kansallisen metsäsertifiointineuvoston (Russian National Council of Forestry Certification, RNCFC).

RNCFC korvaa kahden venäläisen sertifiointialoitteen yhteisen koordinointikeskuksen ”Partnership on the Development of Forest Certification”, joka oli PEFCin jäsenenä aikaisemmin. Jäsenyys katkaistiin tämän vuoden alkupuolella maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.

Venäjällä on tähän mennessä PEFC-sertifioitu 320 000 hehtaaria metsää.

Lähde: PEFC

Käytännössä muutoksella ei ole vaikutusta aikaisemmin hyväksytyn sertifiointijärjestelmän sisältöön, vain jäsenenä oleva organisaatio on vaihtunut. Sisältöä koskevat asiakirjat ovat luettavissa englanninkielisinä täällä.

Aikaisemmin aiheesta: