Vuoteen 2020 mennessä Venäjälle suunnitellaan perustettavan 18 uutta federaatiotason suojelualuetta, 8 luonnonpuistoa ja 10 kansallispuistoa. Suojelualueverkoston laajentamisen ohella tärkeänä pidetään erityisesti luontomatkailun ja siihen liittyvän infran kehittämistä. Prioriteettialueiksi luontomatkailulle on määritelty Baikal, Kamtšatka, Kaukasia ja arktinen alue.

Kaikkiaan Venäjällä on 13 072 suojelualuetta, jotka käsittävät 209 miljoonaa hehtaaria eli noin 12 prosenttia maan pinta-alasta. Federaatiotasolla hallinnoitavia suojelualueita on yhteensä 277 ja ne kattavat 60 miljoonaa hehtaaria. Aluehallintojen alaisuudessa on 11 466 suojelualuetta (121 milj.ha) ja paikallisviranomaisten hallinnassa 1 329 (28 milj.ha).

Kansainvälinen status on 71 luonnonsuojelualueella, joista 20 kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon, 44 biosfäärialueverkostoon ja 24 Ramsarin sopimuksen piiriin.

Lähteet: Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö, Rosstat