Venäjälle perustetaan metsäsektorilla toimivat liitot ja yhdistykset yhdistävä metsäteollisuuskonfederaatio lokakuussa 2005 Pietarissa pidettävän VII Kansainvälisen metsäteollisuusfoorumin yhteydessä, tiedottaa luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu.

Metsätalousviraston johtajan V. Roschupkinin mielestä metsäsektorin voimien yhdistäminen turvaa valtion ja liike-elämän välisen toiminnan tehokkuuden pyrittäessä kohti kestävää metsänkäyttöä. Tuolloin on ensisijaisesti käsiteltävä niitä asioita, jotka uuden metsälakiluonnoksen hyväksymisen jälkeen voivat siirtyä valtiolta metsäteollisuuden harjoittajien yhdistyksille. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi metsähuutokauppoihin osallistuvien alustava valinta, metsäsuunnitteluorganisaatioiden valinta, puun alkuperän määrittäminen sekä laittomien hakkuiden vastaiset toimet.

Ensiarvoisen tärkeänä pidetään myös metsäalan kehittämissuuntien ja -tapojen määrittelyä.

Lähde: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu