Venäjän metsätalousvirasto on laatinut Venäjän mallimetsäasetuksen ja maahan perustetaan 31 mallimetsää.

Ensimmäisen kerran mallimetsäajatus otettiin esille vuonna 1992 YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa (UNCED). Nyt Kansainväliseen mallimetsäverkostoon kuuluu 40 mallimetsää 19 maasta viideltä mantereelta. Venäjältä verkostossa on mukana vain 400 000 hehtaarin laajuinen Gassinskin mallimetsä Habarovskin aluepiiristä. Muita Venäjän alueelle perustettuja mallimetsiä ovat: Pihkovan mallimetsä 18 400 ha, Priluzjen mallimetsä Komissa 795 000 ha, Kologrivon mallimetsä Kostroman alueella 58 900 ha ja Kovdozeron mallimetsä Murmanskin alueella 259 000 ha.

Metsätalousviraston johtaja Roschupkin toteaa, että vaikka em. mallimetsillä on monipuoliset tavoitteet, niiden perustaminen ja valinta on ollut sattumanvaraista tieteellisiin perusteisiin nojautumatta. Lähiaikoina tilanne kuitenkin muuttuu.

Kuukauden kuluessa Metsätalousvirasto aikoo valmistella Venäjän mallimetsien kehitysohjelman. Suunnitteilla on perustaa 31 mallimetsää yksi kullekin metsäkasvillisuusvyöhykkeelle. Mallimetsien kokonaispinta-ala tulee olemaan yli 3 milj. ha. Mallimetsien kehittämistä ohjataan Metsätalousvirastosta, varat konkreettisiin hankkeisiin saadaan subjekteilta ja yrityksiltä. Ensimmäiset neljä aluetta perustetaan parin vuoden kuluessa Siperiaan ja Venäjän Euroopan puoleiseen osaan.

Lähde: Metsäviraston nettipalvelu