WhatWood-konsulttitoimiston tekemän analyysin mukaan Venäjän puumarkkinoilla oli viime vuonna ylitarjontaa puusta ja tilanne on jatkunut myös tämän vuoden alussa.

Vuoden 2018 hakkuut olivat ennätyssuuret (239 milj.m³). Kasvua korjuumäärissä oli 12 prosenttia ja markkinoille päätyi 27 miljoonaa kuutiometriä puuta edellisvuotta enemmän. Puunkorjuuta varten vuokralle annetun metsän pinta-ala ei ole kasvanut, ja viranomaiset selittävät kasvua laittomien hakkuiden osuuden pienenemisellä.

Viime vuoden puunkorjuuolosuhteet olivat suotuisat useilla alueilla, mikä lisäsi markkinoille tulevan puun määrää. Puunvienti pysyi aikaisempien vuosien tasolla. Kaukoidässä puun vientiä rajoitettiin kiintiöillä vuonna 2018 ja vuoden 2019 alusta astui voimaan koivutukin vientirajoitus koko Venäjän tasolla.

Näiden tekijöiden seurauksena puun tarjonta ylitti kysynnän, erityisesti koivutukin osalta.  Venäläisten vaneritehtaiden puuvarastot ovat täynnä hyvälaatuista tukkia. Puun hinta on laskenut kaikille puutavaralajeille ja korjuuyritysten kannattavuus heikkenee.

Puunjalostuksessa ei vastaavan suuruista tuotantomäärän kasvua havaittu viime vuonna. Puulevyteollisuuden puunkäyttö kasvoi 2,5 miljoonaa kuutiometriä, sahateollisuuden 3,5 ja selluteollisuuden 1 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi muiden tuotteiden valmistuksessa ja energiantuotannossa käytettiin 2 miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta. Loppu puumäärä on jäänyt markkinoille – terminaaleihin, välivarastoihin ja metsään.

Lähde: Russian Timber Journal № 03-2019

 

Aikaisemmin aiheesta:

24.10.2018 Kirjoittelua koivutukin vientikiintiön vaikutuksista ja puun riittävyydestä Venäjällä