Petroskoissa järjestettiin metsänkäytön ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevä kokous. Metsätalousviraston metsänkäytön ja uudistamisen osaston johtaja Aleksander Mariev kertoi hakkuumäärien nousevan lähitulevaisuudessa 200 miljoonaan kuutiometriin, mikä on noin 30 % hakkuusuunnitteesta. Viime vuonna puuta korjattiin 197 miljoonaa kuutiometriä, josta lähes neljännes tuli Luoteis-Venäjältä.
Metsätalousviraston varajohtaja Nikolai Krotov totesi, että vaikka hakkuumäärät ovat kasvaneet viime vuosina, on useilla alueilla puutetta korkealaatuisesta tukista. Luoteis-Venäjällä ongelma on erityisen vaikea Arkangelin alueella ja Karjalan tasavallassa. Karjalassa puuta ei riitä edes prioriteetti-investointien raaka-aineen turvaamiseen. Venäjän liittyminen WTO:hon pahentaa tilannetta edelleen. Krotovin mukaan Venäjällä on lähivuosina odotettavissa kovaa kilpailua laatutukista, jonka hinnat nousevat koko ajan.