Venäjän presidentti on antanut hallitukselle määräyksen valmistella yhteistyössä alueiden kanssa ehdotuksen teiden käyttömaksusta. Ehdotuksen on määrä olla valmis vuoden 2015 alkupuolella. Maksu koskisi yli 12 tonnin kuljetuksia ja se perittäisiin kaiken tasoisilta teiltä (aluetaso, kaupungit). Jos maksua aletaan periä, se koskee kaikkia venäläisiä metsänkäyttäjiä ja huonontaa entisestään alan kannattavuutta.

Federaation teiden käytöstä perittävää raskaiden kuljetusten ylipainomaksua siirrettiin vuoden 2015 loppuun.

Lähde: Lesnaja gazeta 25.11.2014