Venäjän luonnonvaraministeriö ja eräät johtavat venäläiset metsäyritykset ovat kehittäneet uuden merkintäjärjestelmän, jolla pyritään osaltaan estämään laitonta puukauppaa. Järjestelmä perustuu puiden merkintään leimalla, joka sisältää uniikin viivakoodin. Koodi voidaan lukea kannettavalla skannerilla ja se sisältää puun keskeiset tiedot, mm. koon, puulajin, hakkuuajan ja -paikan. Yhteenvetotiedot viedään ”Yhtenäiseen tietokantaan”. Leiman avulla voidaan todentaa puun alkuperä kaikissa vaiheissa kuljetuksen ja jalostuksen aikana. Tarkistuksia voisivat tehdä esim. tiepoliisi ja tulli.

Lähde: Priroda.ru