Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että Venäjä on yritysten toimintaympäristönä poikkeuksellisen arvaamaton. Naapurimaa on tarjonnut suomalaisyrityksille loistavia menestystarinoita, mutta myös karvaita pettymyksiä. Tämän epävarmuuden hallintaan tarjoaa Joensuun Tiedepuisto Oy nyt valmennusta yhdessä Metlan ja Euroopan metsäinstituutin (EFI) kanssa. Työvälineenä on ennakointi, johon pureudutaan muun muassa kolmen yritystilaisuuden kokonaisuudessa, joista ensimmäinen ’Business cafe’ järjestettiin 26.3.. Seuraava tilaisuus on ensi syksynä ja viimeinen vuoden 2015 alussa.

”Ennakointi ei tuo yritysjohtajalle kristallipalloa, jonka avulla hän voisi ennustaa Krimin tapahtumien kaltaiset kriisit. Mutta se on systemaattinen prosessi, jonka avulla yritys todella voi varautua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Muutokset voivat avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai ne voivat aiheuttaa ongelmia nykyiselle tai suunnitellulle businekselle,” kertoo Markku Wilenius. Wilenius on Suomen tunnetuimpia tulevaisuudentutkijoita ja on toiminut kolme vuotta saksalaisen vakuutusjätti Allianzin ylimmässä johdossa, vastaten heidän pitkän aikavälin suunnittelustaan.

Yritykset varpaillaan Venäjän suhteen

”Krimin kriisi on heijastunut vahvasti pk-yritysten kansainvälistymissuunnitelmiin ja ennakointivalmennukseemme osallistuneiden yritysten määrään,” toteaa Timo Tahvanainen Joensuun Tiedepuistosta. ”Monessa yrityksessä punnittiin vielä viime vuonna vakavasti Venäjälle menemistä. Nyt ollaan huojentuneita, että Venäjän osuus liikevaihdosta oli niinkin pieni, yritetään sulkea se mielestä ja etsitään kiivaasti uusia markkinoita Euroopasta tai uusista tuotteista”, hän jatkaa.

”Yritysten vastareaktio on ymmärrettävä. On kuitenkin muistettava, että Venäjän kaupassa on ollut kriisejä aiemminkin. Tasaantumisvaiheen jälkeen kaupassa on taas rikottu vanhoja ennätyksiä. Venäjä on WTO-sopimuksen myötä avautumassa kansainväliselle kaupalle ja kaupan esteitä poistetaan pikku hiljaa. Ei suuren lähimarkkinan mahdollisuuksia kannata unohtaa yrityksissä,” muistuttaa tulliylitarkastaja Pasi Toivanen Suomen Tullista.

Tunnista mahdollisuudet, minimoi riskit

”Ennakointi tuottaa tietoa yrityksen strategista suunnittelua varten, jossa aikajänne on viisi vuotta tai enemmän. Siinä mielessä nykyinen hallajakso vain alleviivaa ennakoinnin tärkeyttä yrityksille. Kriiseihin on varauduttava ennakolta. Toimintaympäristön laaja ja ennakkoluuloton arviointi on välttämätöntä esimerkiksi onnistuneille investoinneille ja ylipäätään riskien minimoimiseksi. Tämä opittiin metsäteollisuudessakin kantapään kautta, muun muassa paperiyhtiöiden vuosituhannen alun epäonnistuneiden investointien ja puutullien aiheuttamien ongelmien seurauksena” huomauttaa Lauri Hetemäki EFI:stä.

”Venäjän metsävarat ovat maailman suurimmat ja Venäjän talouden merkitys on suuri EU:n biotalousektorille. Siksi EFI ja Metla päättivät yhteistyössä käynnistää Venäjän metsäsektoria koskevan ennakointityön ja nostaa sen tutkimuksensa painopistealueeksi”, jatkaa Hetemäki. ”Tiedepuisto taas halusi tuoda alan pk-yritykset alusta pitäen tiedon hyödyntäjiksi. Niillä on yksin rajalliset mahdollisuudet punnita ja ennakoida eri politiikan osa-alueilla tapahtuvien muutosten vaikutusta omaan liiketoimintaansa. Tutkijoiden saaminen Venäjä-tiedon tuottajiksi on loistojuttu”, iloitsee Tahvanainen.

Lähde: Metlan tiedote