Täysin uusiutuva energiajärjestelmä on mahdollinen ja taloudellisesti kilpailukykyinen Venäjällä vuonna 2030, osoittaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimus. Tulokset osoittavat, että uusiutuva energia on edullisin vaihtoehto ja voi tehdä Venäjästä erittäin energiakilpailukykyisen alueen pohjautuen uusiutuviin energiamuotoihin.

Tutkimuksen mukaan sataprosenttisesti uusiutuva energiajärjestelmä Venäjän alueella on 50 prosenttia edullisempi kuin uusimpaan eurooppalaiseen ydinvoimaan tai hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin perustuva vaihtoehto. Tutkimuksessa uusiutuva energia kattoi sähkön kulutuksen ja teollisuuden maakaasun käytön, ei esimerkiksi liikennettä tai lämmitystä.

Täysin uusiutuvaan energiaan siirtyminen on mahdollista, koska alueella on paljon erilaisia uusiutuvan energian lähteitä. Tämä mahdollistaa ”Super Grid” -sähköverkon rakentamisen, joka yhdistää tutkitun alueen eri energiaresurssit. Uusiutuvan energian järjestelmä edustaa radikaalia muutosta alueen nykyiseen järjestelmään.

Lue lisää LUTin sivuilta