Venäjän verolakiin ollaan suunnittelemassa muutoksia raakapuun viennin verotukseen. Tällä hetkellä raakapuun vienti on vapautettu arvonlisäverosta, jonka suuruus on 18 %. Suunnitelman mukaan arvonlisäveroa ei hyvitettäisi puunviejille kokonaan, vaan yritykset joutuisivat maksamaan osan siitä, esimerkiksi 80 %. Tavoitteena on vähentää raakapuun vientiä ja lisätä jalostusta kotimaassa.
Venäjän puukorjuuyritykset vastustavat suunnitelmaa, koska se huonontaisi ennestään tappiollisen alan kilpailukykyä. Hallitukselle on lähetetty useita kirjeitä, joissa pyydetään suunnitelman muuttamista.