Venäjän vientikaupassa viime syksynä puheenaiheeksi kohonneet pyöreän puun vientitullit on päätetty säilyttää entisellään vuonna 2010. Pääministeri Putin allekirjoitti asiaa koskevan hallituksen asetuksen joulukuussa, vauhdittaen siten lokakuisessa Pietarin Metsähuippukokouksessa voimistunutta puutullikeskustelua. Pietarin huippukokouksessa Putin kertoi lehdistölle, että hallitus valmistelee pyöreän puun vientitullien jäädyttämistä maailmantalouden kriisiin liittyvän vientikaupan tyrehtymisen vuoksi. Tullien korottamisen päätavoitteeksi Venäjä on aiemmin ilmoittanut pyrkimyksen edesauttaa kotimaisen puunjalostusteollisuuden kehitystä.

Putinin 23.12 allekirjoittaman asetuksen nro 1071 mukaan pyöreän puun vientitullit 2010 ja 2011 ovat seuraavat:

2010 alusta*

Havupuut: 25 % (15 €/m3)
Koivu, yli 15 cm: 25 % (15 €/m3)
Koivu, alle 15 cm: 0 % 0 %
Haapa,poppeli, eukalyptus: 10 % (5 €/m3)

2011 alusta*

Havupuut: 80 % (50 €/m3)
Koivu, yli 15 cm: 80 % (50 €/m3)
Koivu, alle 15 cm: 0 % 0 %
Haapa,poppeli, eukalyptus: 80 % (50 €/m3)

*% tullausarvosta (minimiarvo)

Lähde:

PRIME-TASS

Hallituksen asetus 1071