Venäjä poistaa tuontitullit metsätalouden koneilta ja laitteilta yhdeksän kuukauden ajaksi. Pääministeri Mihail Fradkov allekirjoitti asiasta asetuksen perjantaina 24.3. ja asetus julkaistiin hallituksen sanomalehdessä Rossijskaja gazetassa keskiviikkona 29.3. Asetus astuu voimaan kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

Tuontitullien poistaminen tullee vauhdittamaan perinteisen venäläisen puunkorjuukaluston vaihtumista länsimaiseen puunkorjuuteknologiaan.

Lähde: Rossijskaja gazeta