Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Venäjä julkaisi lain FZ-217 1.8.2007. Laki sisältää muutoksia metsälain voimaantulosta säätävään lakiin. Laki astui voimaan heti.

Lakimuutoksen keskeinen tavoite on mahdollistaa hakkuiden jatkuminen keskeytyksettä vuoden 2008 loppuun asti. Lakimuutos ei täysin onnistunut, sillä se jättää huomioimatta tarpeen hakata metsää myös loppuvuoden 2007 aikana. Voimaantulolain muutosta tultaneen korjaamaan tältä osin. Metsälakiin on tekeillä myös muita muutoksia.

Venäjä valmistelee uutta hakkuuohjetta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2008. Uuden ohjeen tavoitteena on tuoda skandinaavistyyppinen intensiivinen metsienhoito Venäjälle.

Metsalain muutos julkistettu 1008071