Venäjä asetti useiden paperi- ja kartonkituotteiden tuontitullit viiteen prosenttiin 28.2.2014 alkaen.

Osalle tuotteista nykyinen tullitaso on 15 prosenttia, vaikka WTO-sopimuksen mukainen enimmäistaso olisi viisi prosenttia.

Lähteet: Consultant-lakitietokanta, Idän metsätieto