Venäjän talouskehitysministeriön alainen tullitariffityöryhmä on päättänyt laskea pinnoitetun paperin tuontitullin kymmenestä viiteen prosenttiin puolentoista vuoden ajaksi. Tariffin alennus koskee tullinimikkeitä 4810 13 800 9 ja 4810 19 900 0. Toimenpidettä perustellaan kotimaisen painoteollisuuden tukemisella ja hintojen nousun hillitsemisellä. Lisäksi offsetpainolevyjen ja mustan painomusteen tullit lasketaan nollaan kolmen vuoden ajaksi.

Lähde: Venäjän talouskehitysministeriö