Moskovassa pidettiin Euroopan ja Pohjois-Aasian maiden hallitustenvälinen konferenssi, joka avasi virallisesti metsäsektorin lainkäytön ja hallinnon ongelmiin keskittyvän Euroopan ja Pohjois-Aasian FLEG ministeriprosessin (ENA FLEG), kirjoittaa Venäjän metsälehti.

FLEG-prosesseilla tarkoitetaan hallitustenvälisiä ohjelmia, jotka toteutetaan asiasta kiinnostuneiden maiden aloitteesta metsäsektorin hallintojärjestelmän vahvistamiseksi. Ohjelmien tavoitteena on saada aikaan ja toteuttaa tuottajamaiden, kuluttajamaiden ja lahjoittajamaiden hallitusten väliset sopimukset laittomien hakkuiden ja alkuperältään laittoman puutavaran kaupan vastaisten yhteistoimien lisäämiseksi.

Venäjä liittyi FLEG-prosessiin toukokuussa 2004. Metsäviraston johtajan Valeri Roschupkinin ehdotuksesta ENA FLEG ministeritapaaminen järjestetään Pietarissa marraskuussa 2005. Tuon tapaamisen tavoitteena on saada aikaan toimenpidejulistus ja toimenpidesuunnitelma.

Metsäviraston johtaja painotti, että Venäjän presidentti on asettanut luonnonkäytön, myös metsävarojen käytön, ohjattavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämisen ensisijaisten tehtävien joukkoon. Venäjän hallitus tiedostaa vallan hyvin laittomiin hakkuisiin liittyvän ongelman laajuuden ja hankaluuden, laittomien hakkuiden taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset haittavaikutukset ja sen vuoksi on ryhdytty todenteolla täydentämään metsä-, siviili-, vero- ja tullilainsäädäntöä.

Lähde: Rossiiskaja lesnaja gazeta