Venäjän metsätalousviraston johtaja Vladimir Roschupkin ehdotti FAO:n metsäkomitean 18. kokouksessa Italiassa kansainvälisen, FAO:n alaisen metsävalvontakeskuksen perustamista Venäjälle.

Kansainvälisen keskuksen tehtävänä olisi seurata ja arvioida metsien tilaa. Toiminta olisi Roschupkinin mukaan mahdollista järjestää Venäjällä jo olemassa olevan metsien valvonnan infrastruktuurin (Moskovan, Pietarin ja Krasnojarskin keskukset) puitteissa.

Keskuksesta saataisiin tärkeä työkalu FAO:n globaalin metsävarojen arviointiohjelman ja muiden kansainvälisten sopimusten, mm. luonnon monimuotoisuus- ja ilmastonmuutoshankkeiden toteuttamiseen. Myös kansallisten ja kansainvälisten FLEG-velvoitteiden toimeenpanossa keskuksesta olisi apua. Jos kansainväliset kumppanit ilmaisevat kiinnostuksensa, keskus voisi metsätalousviraston arvion mukaan aloittaa toimintansa 2007 – 2008.

Roschupkin otti puheessaan kantaa myös raakapuun vientitulleihin. Hän totesi, että Venäjällä jalostamattoman puun vientiehdot ovat muuttumassa ankarimmiksi maailmassa. Siinä piilee selvä viesti niin venäläisille puunkorjaajille kuin ulkomaisille ostajillekin. Päätös on Venäjän kansallisten etujen sekä kansainvälisten ja WTO:n sääntöjen mukainen.

Lähde: Luonnonvaraministeriö