Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz on julkaissut vuoden 2018 alusta alkaen rekisteriä metsänkäyttäjistä, joiden metsänkäyttösopimukset on purettu. Syynä listalle päätymiseen voi olla metsämaksujen toistuva myöhästyminen tai laiminlyönti sekä metsänhoitotoimien laiminlyönti. Joulukuun puoleenväliin 2018 mennessä rekisteriin vietiin 242 metsänkäyttäjää, joista 31 oli ammatinharjoittajia ja 211 yrityksiä. Yleisin syy oli metsämaksujen laiminlyönti (73 %). Metsäsuunnitelman mukaisia toimenpiteitä oli laiminlyöty 18 prosentissa tapauksia.

Rekisterissä olevat yritykset ja ammatinharjoittajat eivät voi enää osallistua huutokauppoihin, joiden perusteella myönnetään metsänkäyttöoikeuksia. Parhaillaan käydään keskustelua, voitaisiinko rekisteriin viedä myös siellä olevien yritysten perustajat. Näin vältettäisiin tilanteet, joissa rekisteriin joutunut yritys lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan uusi.

Rekisteri (Реестр недобросовестных лесопользователей) löytyy osoitteesta: http://rosleshoz.gov.ru/activity/forest_use/registry

Metsätalousvirasto julkaisee myös listaa yrityksistä, joilla on metsänkäyttömaksuja rästissä: http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat

Lähde: Rosleshoz

Aikaisemmin aiheesta: 07.02.2018 Venäjän metsänkäyttäjien ”musta lista”